Stowarzyszenie Brydża Sportowego REBID

Składka PZBS 2022

Wysokość składek na 2022 rok zostały ustalone przez Zarząd PZBS w jednolitej wysokości we wszystkich województwach i wynoszą tak jak w latach poprzednich: 

• do 20 lat (urodzeni w 2002 lub młodsi) – 40 zł

• 21-25 lat (urodzeni w latach 1997-2001) – 90 zł

• 26-65 lat (urodzeni w latach 1957-1996) – 160 zł

• 66-70 lat (urodzeni w latach 1952-1956) – 110 zł

• od 71 lat (urodzeni w 1951 i starsi) – 60 zł

Niższe opłaty przysługują następującym grupom zawodników:

• zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS w latach 2017-2021 – 50 zł

• zawodnicy, którzy nie byli zrzeszeni w PZBS w latach 2017-2020 – 90 zł

 

Odsłon artykułów:
33718