Stowarzyszenie Brydża Sportowego REBID

Stanowisko PZBS wobec Rosyjskiej agresji na Ukrainę

W obecnych warunkach Polski Związek Brydża Sportowego odmawia gry na Mistrzostwach Świata w Salsomaggiore na reprezentantów Rosji, niezależnie od tego pod jaką nazwą lub flagą będą uczestniczyć w rozgrywkach. Sport stał się dziś częścią polityki i udział zawodników rosyjskich w jakichkolwiek rozgrywkach sportowych jest szansą na odbudowanie prestiżu Rosji i uniknięcie jej pełnej izolacji. Apelujemy do WBF o wykluczenie reprezentantów Federacji Rosyjskiej z udziału we wszelkich rozgrywkach organizowanych przez WBF, w tym z Mistrzostw Świata w Salsomaggiore. Działanie takie uważamy za moralny obowiązek wszystkich światowych federacji sportowych.

Jednocześnie wyrażamy naszą głęboką solidarność z Narodem Ukraińskim i wyrażamy nadzieję, że Ukraina pozostanie wolnym i suwerennym krajem.

Powyższe stanowisko zostaje wysłane do WBF, EBL, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PKOl.

Prezydium Zarządu PZBS.

 

Odsłon artykułów:
33731