Stowarzyszenie Brydża Sportowego REBID

Zawodnik, klub a ZBS

Chciałem uporządkować trochę informacje odnośnie zawodników, klubów i związków.
W Polsce na mamy:

PZBS czyli Polski Związek Brydża Sportowego – który zrzesza tylko i wyłącznie:

WZBS czyli Wojewódzkie Związki Brydża Sportowego.

Wielkopolski ZBS zrzesza tylko i wyłącznie osoby prawne czyli kluby, stowarzyszenia itp.

Co za tym idzie „Jan Kowalski” nie może przystąpić do PZBS ani WZBS bezpośrednio.
Może tego dokonać jedynie wstępując do jakiegoś podmiotu zrzeszonego w WZBS i za pośrednictwem tego klubu być członkiem WZBS a także PZBS.

Aby grać w zwykłych turniejach można, ale nie trzeba być członkiem PZBS.

Aby grać w rozgrywkach Drużynowych Mistrzostw Polski (DMP) trzeba być członkiem PZBS a co za tym idzie trzeba należeć do choćby jednego klubu (REBID, PKB, PAB itp.).
Jednak każda osoba może być członkiem wielu klubów. W takiej sytuacji rejestrując drużynę do ligi czyli DMP podajemy jaki klub ona reprezentuje.
Jak na razie to wszystkie osoby grające w drużynie muszą być także w tym samym klubie.

Ostatnio dużo mówiło się o wprowadzeniu funkcji wypożyczenia zawodnika do innego klubu na rozgrywki DMP, ale na obecną chwilę nie zostało to uregulowane. W tym ma chodzić o to, że jestem członkiem np. PKB, ale zostaję wypożyczony do PAB i gram w DMP z ramienia tego klubu nie będąc jego członkiem. Fajne bo mogę być zawodnikiem z Poznania grającym w Gdańsku, jednak cały czas działać na rzecz swojego klubu z Poznania i WZBS.

Kolejną pieśnią przyszłości jest to co w REBID już obowiązuje, czyli płacenie składek członkowskich PZBS do klubu, a on wpłaca je do WZBS.

Z całym regulaminem DMP można się zapoznać na stronie https://www.pzbs.pl/regulamin-dmp

Zacytuję tylko:

Punkt 4:

  1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu pojęcie "klub" oznacza osobę prawną niebędącą Wojewódzkim Związkiem Brydża Sportowego.
  2. Drużynę do lig centralnych może zgłosić wyłącznie klub.

Punkt 2:

 Rozgrywki prowadzone w ramach DMP prowadzone są na następujących szczeblach

  • Ekstraklasa,
  • I liga
  • II liga
  • III liga,
  • IV liga (liga okręgowa),
  • liga popularna (klasa A), liga szkolna.

 

 

Odsłon artykułów:
41603